RYBAŘENÍ

KDY SE RYBAŘÍ

Duben – Listopad (pátek /sobota/neděle a státní svátky)

CENA

– chyť a pusť – povolenka modré barvy, cena 200,-

-1 ryba – povolenka zelené barvy, cena 400,-

KDE KOUPIT POVOLENKU

V našem Hostinci nebo na tel.čísle 603 849 160, Ing.Marek Sedlinský

V rybníce na Vás čekají kromě kapříků také amuři, úhoři, děda sumec a další ryby… Pestrost ryb je bohatá a budeme rádi, pokud se k nám vydáte rybařit s láskou.
Chytání ryb je na Jalovém dvoře povoleno pouze pod podmínkou koupi rybářského lístku a dodržení podmínek námi stanovenými.


PRAVIDLA RYBAŘENÍ

POVINNOSTI DRŽITELE POVOLENKY NA SOUKROMÉM RYBÁŘSKÉM RYBNÍKU „JALOVÝ DVŮR“

 1. Zapsat do povolenky datum a čas příchodu k vodě.
 2. Na jednu povolenku lze užívat maximálně dvou prutů.
 3. Dočasný zákaz lovu dravých ryb.
 4. Veškerou plevelnou rybu si můžete ponechat (zejména cejny).
 5. Ulovenou rybu, kterou si hodláte ponechat, musíte neprodleně zapsat do rybářského lístku.
 6. Ulovené ryby se nesmí zaměňovat ve vezírku za jiné. Je také zakázáno darovat ulovenou rybu jinému rybáři.
 7. Po ukončení lovu je nutné odevzdat vyplněnou povolenku buďto v Hostinci u Hříbka nebo do schránky na domku č.3.
 8. Na soukromém rybářském revíru Jalový dvůr jsou vydány dva druhy denních rybářských povolenek:
  1. chyť a pusť – povolenka modré barvy, cena 200 Kč
  2. 1 ryba – povolenka zelené barvy, cena 400 Kč
 9. Dodržovat stanovenou dobu lovu, která je určena místní úpravou.
 10. Dodržovat čistotu a pořádek na místě lovu.
 11. V případě, že po příchodu k vodě je zde nepořádek, je povinností lovícího tento odstranit.
 12. Umožnit soukromé rybářské stráži důkladnou kontrolu jak dokladů, tak zavazadel (na požádání), tak i zavazadlového prostoru vozidla (na požádání).
 13. Denní povolenky jsou platné pouze ve dnech pátek, sobota, neděle a ve státní svátky.
 14. Povolenku lze zakoupit nejpozději s denním předstihem v Hostinci u Hříbka.
 15. Je třeba důsledně respektovat zákaz vjezdu na příjezdovou komunikaci k rybníku.
 16. U rybníka a v jeho nejbližším okolí není dovoleno stanování a rozdělávání ohně. Lze použít pouze přístřešek.