Školní výlet - MŠ a ZŠ LILA

Na Jalovém dvoře s dětmi z Domova LILA Školní rok 2008/2009


Navázali jsme přátelství s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích. Během letošního roku za námi „Liláčci“ přijeli do nížkovické školy a naše děti zase navštívily LILA Domov v Otnicích. Všichni společně jsme se setkali v úterý 9.6.2009 na Jalovém dvoře.


16 různě postižených dětí přijelo se svými tetami a sestřičkami autobusem a děti z MŠ a ZŠ Nížkovice přišly pěšky přes kopec. Prožili jsme slunečné dopoledne v příjemném prostředí statku. Hráli jsme hry zaměřené na zvířata, opékali špekáčky, hladili koníky, pozorovali ovečky, oslíky a tlustá čínská prasátka, točili se na kolotoči, lízali zmrzlinu. Společně jsme si zazpívali písničky o zvířatech a nakonec děti z LILY našly pro všechny zvířátkový poklad.


Spontánnost a bezprostřednost dětí postižených i zdravých zvítězila a jsme rádi, že LIdskosti a LAskavosti jsou schopné i děti naší školky a školy. Těšíme se na další setkání.


Velmi děkujeme majitelům ekofarmy Jalový dvůr za milé přijetí, poskytnuté zázemí a možnost strávit dopoledne v přírodě mezi zvířátky.


© 2011 ekofarma jalový dvůr

web developed by ViaAurea