Školní výlet - ZŠ LABSKÁ

Pondělí, 30. Duben 2012 
VÝJEZD 4.B ZE ZŠ LABSKÁ – EKOFARMA JALOVÝ DVŮR 


Že si člověk nejlépe pamatuje věci, které na vlastní oči vidí, prožije nebo si může zkusit, to všichni dobře víme. Proto jsme ze třídou 4.B ze ZŠ Labská na pár dní vyměnili školní lavice za Ekofarmu Jalový dvůr, kde jsme se celé tři dny věnovali přírodovědě, aniž bychom cokoli četli z učebnice nebo zapisovali do sešitu.

Již před samotným odjezdem se děti na farmu připravovaly – byly rozdělěny do týmů, ve kterých pracovaly a tvořily projekt po celý pobyt. Také již zjišťovaly různé informace o ekofarmách či zvířatech, která se na nich chovají.

Cestovali jsme vlakem, autobusem i kousek pěšky. Celou dobu na farmě se o nás starala a vše nás učila slečna Bára Dlouhá, která je velkým milovníkem koní a zvířat vůbec. Celou dobu jsme byli venku, v kontaktu se zvířaty a vůbec děti mohly vidět jakou opravdovou práci taková farma obnáší.

Zkusili jsme si zahánět ovce, hřebelcovat koně, také na nich jezdit, čistit oslíky a řídit povoz s nimi, dozvěděli jsme se zajímavosti o různých zvířatech, které na farmě chovají – koně, ovce, lamu, krávu, oslíky, králíky, také pozorovali jejich chování. Měli jsme možnost vidět kováře při kování koní a zjistit co takové řemeslo obnáší. Pozorovali jsme i noční přírodu a vše, co se v ní děje a samozřejmě nesmělo chybět ani opékání špekáčků, které nám trochu zpestřil déšť. Také okolní smíšené lesy, louky a rybník nám poskytl dostatek živočichů a rostlin ke zkoumání a pozorování.

Děti si psaly z celého pobytu deník a ve skupinách potom vypracovávaly podrobné plány celé ekofarmy, které se jim moc povedly a jsou vystaveny u nás ne škole.

Opět jsme se po třech dnech vrátili do školních lavic a musím říci, že z vědomostí a poznatků, které jsme získali na farmě, čerpáme stále a děti jsou bohatší nejen o skvělé zážitky, ale i nové a praktické vědomosti.

Mgr Ivana Demlová – třídní učitelka


© 2011 ekofarma jalový dvůr

web developed by ViaAurea