Školní výlet - ZŠ Kameňačky


Ve středu, 24. dubna 2013 naše škola realizovala opravdu velký projektový den věnovaný oslavě Dne Země. Dali jsme si za cíl ukázat žákům úzké vztahy mezi přírodou, zdravými potravinami a výživou člověka. A protože si žáci ze školy odnášejí také spoustu zážitků, našim dalším cílem bylo, aby strávili netradiční den v ekologickém duchu.


Pro žáky 5. a 6. ročníků byl připraven program ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU. V průběhu celého dopoledne žáci plnili nejrůznější úkoly na 9 stanovišních. Na každém stanovišti byla lektorka z katedry preventivního lékařství. Důraz byl kladen na význam ovoce ve výživě, jeho cesty z tropických oblastí až k nám, pitný režim a kvalita nápojů, koloběh vody v přírodě, správné skladování potravin jako prevence zbytečného plítvání. Nezapomnělo se ani na praktickou přípravu ovocného salátu a jeho konzumace.

Školní výlet Kameňačky

Žáci 7. a 8. ročníku vyrazili na exkurzi na ekofarmu Jalový dvůr v Heršpicích. Nejprve se seznámili se zásadami pěstování plodin ekologického zemědělství. Prohlédli si zvířata na farmě. V současné době zde byla spousta mláďat, která si žáci mohli pomazlit, pochovat a nebo jen pohladit. Vyzkoušeli si hřebelcování koní a jejich přípravu k projížďce. Zájemci se mohli na koních povozit.

Školní výlet Kameňačky

Devátý třída odjela do univerzitního Campusu, kde na ni v cvičné kuchyni čekal šéfkuchař vegetariánské restaurace Rebio pan Kelbl s majitelem této firmy. Žáci se nejprve teoreticky seznámili s biopotravinami, jejich původem, zpracováním. Následně si žáci pod vedením šéfkuchaře připravili kompletní vegetariánské menu složené z předkrmu, polévky, hlavního jídla, zeleninového salátu a dezertu. Bylo poznat, že pro pana šéfkuchaře je tato práce skutečným koníčkem, vládla zde příjemná atmosféra. Nakonec žáci připravené pokrmy snědli.

Myslíme si, že cíl projektového dne byl splněn.

Nyní pracujeme na přípravě eko-konference, kde budou žáci zážitky prezentovat ostatním.


© 2011 ekofarma jalový dvůr

web developed by ViaAurea